fbpx
Strona głównaSłowniczek pojęć

Poszerz swoją wiedzę związaną z UX

Najczęściej wyszukiwane

A
Autoresponder

Automatyczna wiadomość wysyłana do użytkownika po wykonaniu przez niego jakiejś akcji, np. wypełnieniu formularza, zapisu na wydarzenie, wysłaniu wiadomości. Autoresponder jest często wykorzystywany w programach pocztowych, np. do poinformowania o nieobecności pracownika oraz w programach mailingowych do wysyłania automatycznych, powtarzalnych wiadomości.

B
Badania dzienniczkowe

Metoda badawcza wywodząca się z etnografii. Zadaniem respondenta jest prowadzenie przez okres od jednego do kilku tygodni tzw. dzienniczka, w którym zapisuje swoje doświadczenia i wrażenia związane z korzystaniem z produktu cyfrowego lub fizycznego. Dzienniczek może być użyty w formie papierowej, elektronicznej lub jako wideodzienniczek/dzienniczek głosowy. Dzięki tej metodzie możemy poznać realny kontekst użycia produktów, wzorce zachowań użytkowników oraz ich refleksje, emocje i bolączki.

Powiązane szkolenia

C
Call to Action (CTA)

To element na przykład strony, aplikacji czy mailingu, który dosłownie wzywa użytkownika do działania. Może nim być pobranie dokumentu, wysłanie formularza, zapisanie się na newsletter czy założenie konta. CTA najczęściej jest przyciskiem, który zwraca na siebie uwagę poprzez wyróżniającą się kolorystykę oraz tekst. Może przyjąć formę linku czy klikalnego nagłówka. Tekst na przycisku CTA z zasady jest dość krótki i zachęcający, ponieważ ma wspierać podjęcie akcji (idź dalej, pobierz, kup teraz). Oprócz tekstu i kolorystyki kluczowe jest również umiejscowienie przycisku. Żeby działał zgodnie z przeznaczeniem, powinien być dobrze widoczny, żeby uniknąć konieczności przewinięcia całej strony w celu wykonania akcji.

D
Desktop

To inaczej komputer. Pojęcie często to jest stosowane w analityce, aby rozróżnić ruch na poszczególne urządzenia np. desktop, mobile, tablet. Kiedyś desktop oznaczał komputer stacjonarny, a dzisiaj pojęcie to obejmuje wszystkie komputery. Poczytaj więcej o analityce internetowej.

E
Eyetracking

To badanie pozwalające dowiedzieć się, na jakie elementy oraz w jakiej kolejności użytkownik zwraca uwagę. Uczestnik badania ubiera specjalne okulary lub wykonuje to na urządzeniu przeznaczonym do tego typu badań. Badanie to pozwala zbadać faktyczne reakcje użytkowników, a nie ich deklaracje. Często badanie to stosuje się w ramach badania użyteczności.

Powiązane szkolenia

F
Framework

Gotowy szkielet i zestaw przydatnych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Frameworki różnią się między sobą oferowanymi możliwościami, jednak ich główną cechą jest język programowania, który wspierają. Zastosowanie ich podczas budowy aplikacji skraca czas wdrożenia, ogranicza liczbę błędów, co ma ważny wpływ na bezpieczeństwo aplikacji i pozwala na tworzenie łatwego do rozwijania kodu.

H
High Fi (High Fidelity)

W projektowaniu rozwiązań cyfrowych potoczna nazwa na makiety/prototypy wykonane z wysoką dbałością o detale końcowe. Makiety High Fi reprezentują ostatni etap pracy z prototypem, ukazując graficzny wygląd danego rozwiązania. Podczas prac projektant pracuje nad warstwą wizualną i animacjami. Niezmiennym pozostaje układ elementów i oferowane funkcjonalności. Sprawdź na czym polega prototypowanie produktów cyfrowych.

I
Influencer

Osoba, która zdobyła popularność w mediach społecznościowych i wykorzystuje ją, wpływając na opinie i zachowania swoich odbiorców. Influencerzy są często zatrudniani przez firmy do promocji ich produktów w swoich kanałach społecznościowych.

K
KPI (z ang. Key Performance Indicators)

To kluczowe wskaźniki efektywności. KPI to najważniejsze wskaźniki w organizacji pozwalające na monitorowanie jej kondycji oraz realizacji założonych celów. Nie ma uniwersalnych KPI, każda firma musi sama ustalić poszczególne wskaźniki dopasowane do swojej specyfiki. KPI są często spotykane w marketingu, sprzedaży czy IT.

L
Lista kontrolna

Lista kontrolna zawiera spis elementów koniecznych do zweryfikowania podczas wykonywania audytu UX lub tworzenia nowego rozwiązania. Narzędzie to można porównać do listy „to do”, na której odhaczamy kolejne punkty planu. Dzięki temu porządkujemy proces projektowy i zmniejszamy ryzyko pominięcia ważnych jego aspektów.

Listy kontrolne mogą być:

– uniwersalne, tzn. stosowalne do większości produktów cyfrowych;

– dedykowane danej branży, np. e-commerce;

– specjalistyczne, tworzone na potrzeby danego projektu.

Lista może być podzielona według różnych schematów, np.:

– problemowo — według heurystyk użyteczności Nielsena czy elementów na stronie (formularz, wyszukiwarka, nawigacja, itd.);

– procesowo — według kolejnych etapów procesu (płatności, zakupowego, itp.).

Dodatkowo elementy listy mogą mieć przyporządkowaną wagę. Dzięki temu wiadomo, które z nich mają większy priorytet weryfikacji.

Przykładowe hipotezy znajdujące się na liście kontrolnej przyjaznego sklepu internetowego:

1. Klient wie, na którym etapie procesu zakupowego się znajduje.

2. W każdym momencie wizyty w sklepie jest łatwy dostęp do edycji koszyka.

3. Standardowe formularze zakupu wymagają tylko niezbędnych danych.

Poczytaj więcej czym jest audyt UX.

Powiązane szkolenia

M
Mobile

To urządzenie mobilne, czyli przede wszystkim telefon czy też smartfon, który łączy się z internetem. Termin używany między innymi po to, aby wyodrębnić ruch z urządzeń mobilnych i komputerów.Poczytaj więcej o analityce internetowej.

N
Newsletter

Forma komunikacji z użytkownikami poprzez wiadomości e-mail. Najczęściej jest wysyłany cyklicznie, np. raz w tygodniu. Aby otrzymywać newsletter przygotowywany przez daną markę należy zapisać się na listę mailingową. Treści przekazywane w newsletterze mają zazwyczaj charakter informacyjny i edukacyjny, mogą to być np. artykuły blogowe, informacje o nowych produktach, raporty, e-booki. Dobrą praktyką w procesie przygotowywania newsletterów jest segmentacja baz subskrybentów i dostosowywanie treści do potrzeb odbiorców.

O
Open rate

Wskaźnik otwarć np. reklamy, newslettera, wiadomości e-mail. Wysoki „open rate” świadczy o efektywności realizowanych działań marketingowych. Przykładowy sposób obliczenia „open rate” dla wiadomości mailowej: liczba wyświetlonych maili/liczba wysłanych maili.

P
Pozycjonowanie stron

Z ang. Search Engine Optimization — działania mające na celu podniesienie pozycji danej strony w wyszukiwarce. Regularne prowadzenie działań SEO wpływa pozytywnie na wskaźnik wyników organicznych strony. Przykładowe dobre praktyki, które warto stosować: publikowanie treści z zastosowaniem określonych słów kluczowych, linkowanie wewnętrzne do innych treści znajdujących się na stronie, pozyskiwanie linków do serwisu z wartościowych stron zewnętrznych itd.

R
Ruch płatny

Ruch na stronie internetowej pozyskany dzięki płatnym działaniom reklamowym, np. reklamom w wyszukiwarce, w mediach społecznościowych, artykułom sponsorowanym itd. Ruch płatny wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, które są naliczane w przypadku przejścia na stronę docelową przez użytkownika.

S
Słowo kluczowe

Hasło lub fraza, które są znaczące dla danego biznesu. Słowa kluczowe mają znaczenie szczególnie w działaniach SEO oraz reklamowych. Przygotowując treści na stronę www należy stosować odpowiednie słowa, które odnoszą się do obszaru działania firmy. Używanie określonej grupy słów wpłynie pozytywnie na pozycję strony w wyszukiwarce. Słowa kluczowe są także wykorzystywane np. w Google Ads. Istnieje bowiem możliwość wyświetlania reklam użytkownikom, którzy wpiszą określone słowa w wyszukiwarce. Ważne, żeby słowa zastosowane w reklamie były także obecne na stronie docelowej.

T
Test 5 sekund

Test 5 sekund ma na celu sprawdzenie, czy strona internetowa jest rozumiana przez użytkowników zgodnie z założeniami jej twórców. Można nim również zweryfikować widoczność istotnych elementów: grafik, przycisków akcyjnych, brandingu. Test jest bardzo prostym narzędziem, zakłada wprowadzenie użytkownika w kontekst. Przykładowo poszukujesz miejsca kempingowego i trafiasz na stronę, która ma Ci to ułatwić — popatrz na nią 5 sekund i staraj się najwięcej zapamiętać. Ważne, że podczas tego testu użytkownik tylko przewija stronę, nie klika w żaden element. Po 5 sekundach pytamy go o wrażenia. Co zapamiętał, jakie ma odczucia, czego się spodziewa. Technika ta oparta jest na założeniu, że to pierwsze wrażenie decyduje o chęci korzystania ze strony, ponieważ w krótkim czasie następuje weryfikacja własnych potrzeb i oczekiwań z prezentowanymi treściami.

Powiązane szkolenia

U
UX Researcher

badacz doświadczeń użytkowników — osoba prowadząca badania jakościowe i ilościowe w celu poznania zachowań, preferencji, motywacji i oczekiwań użytkowników względem określonych rozwiązań (najczęściej cyfrowych). Metodą charakterystyczną, często stosowaną w tej grupie badaczy jest badanie/test użyteczności. UX Researcher powinien posiadać zarówno umiejętności analityczne, pozwalające na opracowanie i interpretację danych ilościowych, jak i interpersonalne, pomocne w bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem. Do przykładowych obowiązków UX Researchera należą: przygotowanie badania (dobór odpowiednich metod, opracowanie materiałów, przygotowanie techniczne — sprzęt, rekrutacja), przeprowadzenie go, analiza danych i przygotowanie raportu z wnioskami. Więcej o narzędziach z których może korzystać UX Researcher.

Powiązane szkolenia

W
Wędrówka poznawcza (Cognitive Walkthrough)

Jedna z metod badawczych wykorzystywanych w analizie eksperckiej. Powstała we wczesnych latach 90., a zdobyła popularność dzięki Jakobowi Nielsenowi, który opisał ją w swojej książce Usability Inspection Methods.

W trakcie przeprowadzania wędrówki poznawczej badacz wciela się w rolę nowego użytkownika i testuje produkt, przechodząc przez wcześniej określone zadania. Za pomocą tej metody stara się odpowiedzieć na następujące pytania:

– Czy użytkownik jest w stanie osiągnąć zamierzony efekt na stronie/w aplikacji, samodzielnie próbując tego dokonać?

– Czy użytkownik zauważy akcje niezbędne do wykonania zamierzonego celu?

– Czy użytkownik będzie w stanie przewidzieć efekt akcji dostępnych na stronie/w aplikacji?

– Czy wykonując poprawną akcję, użytkownik zostanie poinformowany o postępie/statusie zadania?

Poczytaj więcej czym jest audyt UX.

Powiązane szkolenia

Z
Zasady percepcji Gestalt

Zasady percepcji Gestalt wywodzą się z XX-wiecznej, psychologicznej teorii Gestalt. Teoria te przeczy wcześniejszemu poglądowi, jakoby umysł ludzki był biernym odbiorcą następujących po sobie zdarzeń, a nasze postrzeganie świata było wypadkową tej sekwencji. Teoria Gestalt to holistyczne podejście, postulujące wpływ kontekstu na nasze doświadczenie. Oznacza to, że wszystko, czego doświadczamy, rozpatrujemy przez pryzmat innych naszych doświadczeń, uwarunkowań kulturowych, społecznych i sytuacji, w której się znajdujemy. Uzależnienie postrzegania od kontekstu występuje także podczas samego aktu postrzegania, tj. percepcji wzrokowej. Umieszczenie i pogrupowanie elementów w przestrzeni sprawia, że ludzki umysł dostrzega pomiędzy nimi określone zależności (bądź ich brak). Projektanci wykorzystują to zjawisko, aby tworzyć organizację na stronach i komunikować użytkownikom sposób działania rozwiązań. Najczęściej wyróżniane zasady Gestalt to: Prawo Bliskości, Prawo Dobrej Kontynuacji, Prawo Podobieństwa, Prawo Zamknięcia, Prawo Figury i Tła, Prawo Odgrodzenia.

Powiązane szkolenia

Brak wyszukań dla frazy %s