Strona głównaSłowniczek pojęć

Poszerz swoją wiedzę związaną z UX

Najczęściej wyszukiwane

A
Autoresponder

Automatyczna wiadomość wysyłana do użytkownika po wykonaniu przez niego jakiejś akcji, np. wypełnieniu formularza, zapisu na wydarzenie, wysłaniu wiadomości. Autoresponder jest często wykorzystywany w programach pocztowych, np. do poinformowania o nieobecności pracownika oraz w programach mailingowych do wysyłania automatycznych, powtarzalnych wiadomości.

B
Bootcamp

To kurs pozwalający w krótkim czasie zdobyć kompetencje pozwalające na zmianę zawodu. Bootcamp może odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy kursu, celem będzie jak najkrótsze przekazanie dużej ilości praktycznej wiedzy przez wykwalifikowane osoby.

Powiązane szkolenia

C
Customer Journey (podróż klienta)

Etapy, które musi przejść użytkownik by np. dokonać zakupu. Do definiowania poszczególnych etapów warto wykorzystać narzędzie „customer journey map”, które pomoże zidentyfikować, na których etapach użytkownik napotyka blokery, które mogą powstrzymać go od sfinalizowania akcji zakupowej.

D
Dostępność

To umożliwienie korzystania z usług czy też produktów osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Można powiedzieć, że dostępność to poziom minimum jak próg wejścia. W dostępności jest ważne, aby kłaść nacisk na zaspokojenie jak największej ilości potrzeb różnych użytkowników. Należy również pamiętać, że nie ma takiego rozwiązania, które odpowiada na wszystkie potrzeby wszystkich użytkowników.

E
Eyetracking

To badanie pozwalające dowiedzieć się, na jakie elementy oraz w jakiej kolejności użytkownik zwraca uwagę. Uczestnik badania ubiera specjalne okulary lub wykonuje to na urządzeniu przeznaczonym do tego typu badań. Badanie to pozwala zbadać faktyczne reakcje użytkowników, a nie ich deklaracje. Często badanie to stosuje się w ramach badania użyteczności.

Powiązane szkolenia

F
FAQ (ang. frequently asked questions)

Lista pytań najczęściej zadawanych przez osoby odwiedzające serwis. Opublikowanie tego typu bazy na stronie internetowej pozwala użytkownikom znaleźć odpowiedź bez konieczności kontaktu z obsługą klienta.

Powiązane szkolenia

H
Heatmapa (z ang. Heatmap)

Inaczej zwana mapą cieplną. Jest to metoda wizualizacji danych za pomocą kolorów pozwalająca na analizę zachowania np. na stronie internetowej. Dzięki temu widać, w których miejscach użytkownicy najczęściej się poruszają. Miejsca największego zainteresowania oznaczane są kolorem czerwonym, a najmniejszego kolorem niebieskim.

I
Infografika

Przedstawienie danych w formie wizualnej. Sprawdza się szczególnie do prezentacji procesów, schematów, danych liczbowych. Pomaga użytkownikom szybko zapoznać się z treścią. Infografika jest często wykorzystywana w raportach, artykułach, social mediach.

K
KPI (z ang. Key Performance Indicators)

To kluczowe wskaźniki efektywności. KPI to najważniejsze wskaźniki w organizacji pozwalające na monitorowanie jej kondycji oraz realizacji założonych celów. Nie ma uniwersalnych KPI, każda firma musi sama ustalić poszczególne wskaźniki dopasowane do swojej specyfiki. KPI są często spotykane w marketingu, sprzedaży czy IT.

L
Lorem ipsum

Tekst alternatywny stosowany w projektach graficznych/makietach/prototypach mający na celu zaprezentowanie, w jaki sposób treść będzie wyglądać w finalnym projekcie. Zastosowanie „lorem impsum” ułatwia użytkownikowi wyobrażenie sobie, jak będzie wyglądać produkt końcowy, jaki krój pisma zostanie użyty, jaką wielkość będą mieć fonty itd.

M
Monitoring internetu

Kontrolowanie obecności danej marki, produktu czy osoby w internecie. Obecność ta może być wyrażona w publikacjach, cytatach, udostępnieniach w mediach, portalach społecznościowych czy innych kanałach. W monitoringu internetu pomagają narzędzia typu: Brand24, Instytut Monitorowania Mediów, SentiOne.

N
Newsletter

Forma komunikacji z użytkownikami poprzez wiadomości e-mail. Najczęściej jest wysyłany cyklicznie, np. raz w tygodniu. Aby otrzymywać newsletter przygotowywany przez daną markę należy zapisać się na listę mailingową. Treści przekazywane w newsletterze mają zazwyczaj charakter informacyjny i edukacyjny, mogą to być np. artykuły blogowe, informacje o nowych produktach, raporty, e-booki. Dobrą praktyką w procesie przygotowywania newsletterów jest segmentacja baz subskrybentów i dostosowywanie treści do potrzeb odbiorców.

O
Open rate

Wskaźnik otwarć np. reklamy, newslettera, wiadomości e-mail. Wysoki „open rate” świadczy o efektywności realizowanych działań marketingowych. Przykładowy sposób obliczenia „open rate” dla wiadomości mailowej: liczba wyświetlonych maili/liczba wysłanych maili.

P
Pozycjonowanie stron

Z ang. Search Engine Optimization — działania mające na celu podniesienie pozycji danej strony w wyszukiwarce. Regularne prowadzenie działań SEO wpływa pozytywnie na wskaźnik wyników organicznych strony. Przykładowe dobre praktyki, które warto stosować: publikowanie treści z zastosowaniem określonych słów kluczowych, linkowanie wewnętrzne do innych treści znajdujących się na stronie, pozyskiwanie linków do serwisu z wartościowych stron zewnętrznych itd.

R
Ruch płatny

Ruch na stronie internetowej pozyskany dzięki płatnym działaniom reklamowym, np. reklamom w wyszukiwarce, w mediach społecznościowych, artykułom sponsorowanym itd. Ruch płatny wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, które są naliczane w przypadku przejścia na stronę docelową przez użytkownika.

S
Scenariusz badania

Skrypt, w oparciu o który prowadzone jest badanie. W zależności od potrzeb może być mniej lub bardziej sprecyzowany. Przykładowo, w przypadku indywidualnego badania pogłębionego scenariusz może składać się z kilku pytań, które będą stanowić bazę rozmowy. W trakcie trwania badania mogą pojawiać się dodatkowe pytania pogłębiające, które nie zostały uwzględnione w pierwotnym scenariuszu. Z kolei w przypadku badań ilościowych, w których badaczowi zależy na analizie statystycznej wyników, konieczne będzie zastosowanie tego samego scenariusza dla wszystkich respondentów.

Powiązane szkolenia

T
Testy użyteczności (Usability Tests)

Polegają na testowaniu produktu lub usługi przed wprowadzeniem go na rynek lub kiedy już na nim figuruje. Testy pozwalają w szybki i prosty sposób sprawdzić, jak użytkownicy korzystają z danego rozwiązania oraz — co najważniejsze — wychwycić błędy. Zazwyczaj testy są prowadzone według ustrukturyzowanego scenariusza, by wyniki poszczególnych sesji można było ze sobą porównać. Test użyteczności powinien jak najbardziej odzwierciedlać naturalne środowisko respondenta, aby czuł się swobodnie. Podczas testów moderator zadaje pytania, stosuje się też protokół głośnego myślenia, kiedy respondent komentuje poszczególne kroki oraz interpretuje, jak rozumie poszczególne elementy. Przyjmuje się, że wykonanie testów zaledwie z pięcioma użytkownikami pozwala zidentyfikować nawet około 80% błędów.

Powiązane szkolenia

U
UU (Unique User) Unikalny użytkownik

Identyfikacja pojedynczego użytkownika na podstawie ciasteczka lub numeru IP. Ustalenie użytkownika opiera się na urządzeniu, z którego korzysta, dlatego zmiana urządzenia powoduje, że dana osoba jest identyfikowana jako nowy użytkownik. Unikalny użytkowniki może odwiedzić stronę kilka razy generując wiele sesji, ale będzie liczony tylko raz jako użytkownik.

W
WordPress

System zarządzania treścią (ang. CMS — Content System Management), pozwalający na publikowanie contentu na stronie internetowej. Opiera się na gotowych szablonach, wtyczkach, motywach, których zainstalowanie pozwala sprawnie zarządzać stroną bez zaawansowanych umiejętności programowania. Jest oprogramowaniem otwartym, pozwalającym na wprowadzanie swoich modyfikacji.

Brak wyszukań dla frazy %s